Tietosuojakäytäntö

 

 

Tietosuojakäytäntö

 

1. Vastuussa olevaa elintä ja tietosuojavastaavaa edustaa Mamtic Innovation LTD, 4 Charalambou Pettemerides Str, 2042 Strovolos. Tietosuojaosasto pääsee sähköpostitse osoitteesta [email protected]

 

2. Mitä henkilötietoja meillä on ja mistä saamme ne

"Henkilötiedot" ovat kaikki tieto, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä "asianomainen henkilö"); luonnollista henkilöä pidetään tunnistettavana, jos hänet voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti erityisesti osoittamalla tunniste, kuten nimi, tunnistenumero, sijaintitiedot, online-tunniste tai yksi tai useampi ominaisuus, tämän luonnollisen henkilön fyysisestä, fysiologisesta, geneettisestä, psyykkisestä, taloudellisesta, kulttuurisesta tai sosiaalisesta identiteetistä.

 

a) Tiedot, jotka on tuotettu verkkosivuston vierailun aikana

Voit periaatteessa tarkastella verkkosivustojemme tekemättä mitään henkilökohtaisia ​​tietoja. Pääsääntöisesti tallennamme verkkosivustosi, jonka kautta käytit verkkosivustoamme, Internet-palveluntarjoajan nimi, verkkosivustosi verkkosivustot ja vierailun päivämäärä ja kesto. Tätä varten pienet tiedostot (evästeet) tallennetaan tietokoneen muistiin vierailun keston ajan. Nämä ovat väliaikaisia ​​istuntoisia evästeitä (lisätietoja pysyvistä evästeistä, ks. Kohta 10 jäljempänä). Asiaankuuluvat tiedot tallennetaan palveluntarjoajan palvelimiin LeaseWeb Global B.V. Luttenbergweg 8, 1101 EC Amsterdam, Alankomaat. Istunnon evästeet poistetaan automaattisesti, kun suljet selainikkunasi. Käytämme istuntojen evästeitä luomaan tunnetun istuntotunnuksen sisäisille tilastollisille tarkoituksille. Saadut tiedot ovat täysin nimettömät, joten sinun ei ole mahdollista yksilöidä henkilöksi. IP-osoitteesi ja aikaleima tallennetaan turvallisuussyistä ja käytetään vain sisäisiin tarkoituksiin. IP-osoite on koneeseen liittyvä tunniste, joka mahdollistaa päätelmän tietokoneesta, jota käytetään Internetin tai Internet-yhdyskäytävän käyttämiseen online-kyselyn aikana. Termi aikaleimalla tarkoitetaan määritettyä muotoa, joka osoittaa tapahtumalle aikaa (kuten viestin lähettämisen tai vastaanottamisen tai tietojen muuttamisen tai vastaavan). Aikaleiman tarkoituksena on tehdä selväksi ihmisille tai tietokoneille, milloin tapahtumia tapahtui.

 

b) Henkilökohtaiset tiedot, jotka lähetät meille lomakkeeseen

Saamme henkilötietosi, kun annat nämä tiedot rekisteröinti- tai yhteystietolomakkeeseen verkkosivuillamme, rekisteröimällä näin lisäarvopalvelujen / tiedotus- ja multimediapalvelupalvelujen avulla. Kerätyt tiedot riippuvat siitä, mihin erityiseen palveluun olet kiinnostunut.

 

Ellei toisin ole mainittu vastaavaa lomaketta, seuraavat tiedot kerätään ja tallennetaan:

- täydellinen ja oikea nimi,

- Sähköpostiosoitteesi,

- täydellinen ja oikea postisi osoite,

- sinun puhelin numero,

- syntymäaikasi,

- maantieteellinen sijainti (maa),

Jos olet antanut suostumuksen mainoksiin rekisteröitymisen yhteydessä, tallennamme myös rekisteröintitietosi (hyväksynnän ilmoittamispäivä ja -aika, IP-osoite, selaimesi ja käyttöjärjestelmän tiedot, laite).

 

c) Henkilökohtaiset tiedot, jotka lähetät meille osoittamalla kiinnostuksesi

Kun rekisteröidyt lisäarvopalvelut / tiedot ja multimediapalvelut, voimme kysyä lisää kysymyksiä, joihin voit vastata (mutta sinun ei tarvitse vastata). Nämä kysymykset koskevat yleisiä mieltymyksiä ja etuja (esim. Teollisuus). Jos vastaat näihin kysymyksiin, tallennamme myös nämä vastaukset, jotta me ja sponsoriemme voivat lähettää sinulle mainoksesi, jotka sopivat sinun etusi mukaisiksi. Tiedot tallennetaan kuitenkin vain ja lähetetään sponsoreille, jos olet antanut suostumuksen mainontaa varten.

 

3. Tarkoitus, jolle käytämme henkilötietojasi

GDPR: n, liittovaltion tietosuojalain ja muiden tietosuojaa säätelevien lakien mukaan voimme käsitellä henkilötietojasi vain laillisella suostumuksella.

 

a) Sopimusvelvoitteiden täyttämistä koskeva käsittely (6 artiklan 1 kohdan b alakohta) GDPR)

Käytämme ensisijaisesti henkilötietojasi ja keräämme lisäarvopalveluja / tiedotus- ja multimediapalveluja.

Jotkut tietosi kerätään myös mainontatarkoituksiin:

  jos osallistut arvonlisäpalvelujen / tiedotus- ja multimediapalvelujen (jotka rahoitetaan mainonnalla) online-lomakkeella ja myöntävät samanaikaisesti mainontaa koskevan luvan, lisäarvopalvelujen / tiedotus- ja multimediasopimuksen kohteena on myös tietojen siirto myynninedistämistarkoituksiin. Tällöin sopimuksellinen harkinta on, että annat suostumuksen mainoksille, mikä antaa meille ja sponsoreillemme tarjota mainoksia mainituilla aloilla (post, sähköposti ja puhelin mainonta). Tästä syystä tiedot säilytetään 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja käytetään meitä mainontatarkoituksiin. Sitten tiedot siirretään myös sponsoreille mainostamiseen mainituilla aloilla. Jos lopetat lisäarvopalvelut / tiedotus- ja multimedia-sopimuksen, pidättäytymme jatkamasta näiden tietojen käyttöä mainontatarkoituksiin.

Jos päätät arvonlisäyksistä / tiedotus- ja multimediasopimuksesta velvollisuutesi osal- taan myöntämään suostumus mainontaa varten, edellä mainittua tietojen käyttöä mainostarkoituksiin ei sovelleta.

b) Prosessointi suostumuksesi perusteella (6 artiklan 1 a kohta) GDPR

Käsittelemme myös tietojasi suostumuksen perusteella, jos annat meille tämän suostumuksen, kun rekisteröidyt tarjoamalla lisäarvopalveluja / tietoja ja multimediapalveluja. Tällöin käytämme tietoja itse mainontatarkoituksiin ja toimitamme sen sponsoreillemme myöntämänsä suostumuksen puitteissa.

 

c) Oikeudellisten etujen suojaaminen (6 artiklan 1 kohdan f alakohta) GDPR)

Jos vastaat kysymyksiin jälkikäteen / rekisteröinnin aikana lisäarvopalveluista / tiedotus- ja multimediapalveluista, jotka eivät viittaa tiettyyn tuotteeseen, tallennamme vastauksesi henkilökohtaisiin tietoihisi kohdennetun mainonnan varmistamiseksi. Vastauksissa, jotka viittaavat tiettyyn tuotteeseen, toimitamme vastauksesi asianomaiselle yritykselle.

 

d) Jalostus oikeudellisten vaatimusten perusteella (6 artiklan 1 c kohta) GDPR)

Lopuksi käsittelemme tietosi vastaamaan verotuksellisia ja kaupallisia kirjanpito- ja kirjaamisvelvollisuuksiamme.

 

4. Kuka vastaanottaa tietosi ja kun ne lähetetään kolmansiin maihin?

Seuraavissa osa-alueissa selitämme, kenelle lähetämme tietosi ja mihin lähetämme tiedot kolmansiin maihin. Kolmannet maat ovat Euroopan talousalueen ulkopuolisia maita. Prosessimme tietosi sisäisesti useissa osastoissa. Lähetämme ensisijaisesti tietoja ulkoisille palveluntarjoajille, koska emme tarjoa itse palveluita tai emme voi järkevästi tarjota niitä itse. Meillä on ulkopuolisia palveluntarjoajia, joita käytämme kaikille tietojenkäsittelymme ja ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka vastaanottavat vain tietoja, jos valitset nimenomaisesti näiden tietojen lähettämisen.

 

a) Sisäiset vastaanottajat ja yleiset ulkoiset palveluntarjoajat Sisäisesti kaikki yksiköt, jotka tarvitsevat edellä mainittuja tarkoituksia varten tarvittavat tiedot, voivat käyttää tietojasi.

Tietojen validointi

Uutiskirjeen lähetykset

Käytämme myös ulkopuolisia palveluntarjoajia käsittelemään tietoja näihin tarkoituksiin.

Date-hosting

Jos et halua tietojen käsittelyä tällä tai muulla tavalla, voit peruuttaa suostumuksesi sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

 

b) Siirtyminen sponsoreillemme tai tiettyjen tuotteiden tarjoajille

Jos olet ilmoittanut suostumuksestasi vastaanottaa mainoksia sponsoreistamme / kolmansilta osapuolilta, kun rekisteröidyt lisäarvopalvelut / tiedot ja multimediapalvelut, voimme välittää tiedot näille sponsoreille. Tietoja ei kuitenkaan lähetetä kaikille sponsoreille. Sen sijaan valitaan yritykset, joille lähetämme tietoja. Jatkamme kuitenkin edelleen tietoja sponsoreillemme sen jälkeen, kun mainonta on hyväksytty, jos tämä on tarpeen todisteen antamiseksi aiemmin myönnetystä suostumuksesta.

 

Tietosi välitetään myös yrityksille, joiden tuotteissa on osoitettu erityistä kiinnostusta rekisteröitymisen jälkeen.

 

5. Ajanjakso, jolta tiedot tallennetaan

Tietojesi tallentamisen aika riippuu tietojenkäsittelyn oikeudellisesta periaatteesta:

 

tiedot, jotka saamme vain lisäarvopalvelujen / tiedotus- ja multimediapalvelujen tarjoamiseksi, poistetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua palvelun suorittamisesta. Lisäarvopalvelut / tiedot ja multimedia katsotaan täytetyiksi, kun olet lopettanut tilauksesi lähettämällä meille tarvittavat tiedot puhelimitse tai sähköpostilla.

Tiedot, jotka olemme saaneet myynninedistämistarkoituksessa, poistetaan kymmenen vuoden kuluttua siitä syystä, että tallennetut tiedot eivät ole enää voimassa. Jos annat meille suostumuksen mainostamiseen, poistamme tietosi kymmenen vuoden kuluttua tietojen peruuttamisesta tai lopullisesta käytöstä. Tämäntyyppinen pitkä varastointi on välttämätöntä, koska meidän on vielä näytettävä toteen, että myynninedistämiskäyttö meille tai kumppaneillemme oli laillisesti sallittua myös suostumuksen peruuttamisen jälkeen. Jos suostumus peruutetaan ennen kuin tiedot on käytetty mainostarkoituksiin, tiedot poistetaan kuukauden kuluessa suostumuksen peruuttamisesta.

6. Oikeutesi rekisteröitysi ja suostumuksesi peruuttaminen

Yleiset tietosuojasäädökset takaavat tiettyjä oikeuksia, joita voit vakuuttaa meille. Sinulla on oikeus:

 

- pyydämme meiltä vahvistamista siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietojasi ja milloin tietojenkäsittelyn erityisolosuhteet (15 artiklan mukainen GDPR: oikeus käyttää rekisteröityä),

- Pyydämme, että oikaisemme sinulle välittömästi virheellisiä henkilötietoja. Ottamalla huomioon käsittelyn tarkoitus, sinulla on myös oikeus pyytää täydellisiä henkilötietoja sisältävien tietojen täydentämisestä, myös täydentävän ilmoituksen (BPR: n 16 §: n mukainen oikaisu)

- pyytää, että poistamme henkilötietosi välittömästi (17 artikla GDPR: oikeus poistaa),

- Pyydämme rajoittamaan käsittelyä (18 artikla GDPR: oikeus rajoittaa käsittelyä),

- Sellaisen käsittelyn yhteydessä, joka perustuu suostumukseen tai sopimuksen tekemiseen, saa henkilökohtaisia ​​henkilötietojasi, jotka olette toimittaneet meille strukturoidulla, yleisesti käytetyllä ja koneella luettavassa muodossa ja lähetämme nämä tiedot toiselle vastuussa olevalle henkilölle ilman esteitä tai lähettää nämä tiedot suoraan toiselle vastuulliselle henkilölle, jos se on teknisesti mahdollista (20 artikla GDPR: oikeus tietojen siirrettävyyteen),

- vastustaa oman tilanteesi perusteella milloin tahansa sellaisten henkilötietojen käsittelyä, jotka ovat välttämättömiä tehtävän suorittamiseksi yleisen edun vuoksi tai julkisen vallan käyttämiseksi (21 artikla GDPR: oikeus vastustaa sitä) ,

- jättää valituksen milloin tahansa valvontaviranomaisen, erityisesti tavanomaisen asuinpaikkansa jäsenmaassa, työpaikalla tai väitetyn rikkomuksen sijainnilla, jos olet sitä mieltä, että henkilötietojesi käsittely on ristiriidassa sovellettavan (77 artikla GDPR yhdessä liittovaltion tietosuojalain 19 §: n kanssa: oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle).

Jos olet antanut meille suostumuksen, sinulla on lopulta oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tällöin kaikki tietojenkäsittely, jonka olemme suorittaneet meidät siihen pisteeseen asti, jona peruutit suostumuksesi, pysyy laillisena. Tätä varten voit yksinkertaisesti klikata linkkiä kussakin sähköpostissa ja lopettaa tilauksen sähköpostipalvelusta tai lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Kun olet luopunut suostumuksestasi, emme enää käytä ilmoittamistasi tietoja. Emme myöskään välitä tietoja kolmansille osapuolille mainontatarkoituksiin.

 

7. Velvollisuus antaa henkilötietoja

Sinulla ei ole sopimus- tai laillista velvoitetta osallistua palveluun. Jos kuitenkin päätät rekisteröityä verkkoon ja tehdä lisäarvopalvelut / tiedotus- ja multimediasopimus, sinun on annettava meille suostumus mainonnalle. Voit kuitenkin osallistua palveluun antamatta suostumustasi mainontaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai postikortille. Osallistujatietoja on annettava tarjoamaan lisäarvoa tuottavia palveluja / tiedotus- ja multimediapalveluita (tai ilman suostumusta mainontaan).

 

8. Automaattisen päätöksenteon (mukaan lukien profilointi)

Käytämme automaattista päätöksentekoa lähettämään sinulle kohdistettuja mainoksia, jos olet antanut meille suostumuksen mainontaa varten. Arvioimme myös vastauksia, joita annoitte rekisteröinnin yhteydessä lisäarvopalvelujen / tiedotus- ja multimediapalvelujen yhteydessä.

 

9. Turvallisuus

Käytämme teknisiä ja organisatorisia turvatoimia sen varmistamiseksi, että henkilötietosi ovat suojattuja kolmansien osapuolten menetyksiltä, virheellisiltä muutoksilta ja luvattomalta käytöltä. Joka tapauksessa meidän puoleltamme on vain valtuutettuja henkilöitä, joilla on pääsy henkilötietoihisi, ja heillä on vain niin paljon kuin edellä mainittuja tarkoituksia varten vaaditaan. Turvallisuustoimenpiteitä mukautetaan jatkuvasti teknisten mahdollisuuksien parannuksiin.

  

10. Mikä internetkohtainen tietojenkäsittely tapahtuu?

 

a) Evästeet

Käytämme sivuillaan evästeitä. Nämä ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan kiintolevylle ja joiden kautta meille lähetetään konkreettisia tietoja. Tämä tieto sisältää erityisesti kirjautumisnumeron (käyntisi), vierailusi päivämäärän ja kellonajan, evästeiden numeron sekä verkkosivuston URL-osoitteen, josta olet tullut verkkosivustollesi. Asiaankuuluvat tiedot tallennetaan palveluntarjoajan palvelimiin.

 

Evästeiden käyttö antaa aluksi mahdollisuuden tunnistaa sinut. Voimme myös käyttää evästeitä räätälöimään verkkosivustosi yksilöllisiin tarpeisiisi parhaalla mahdollisella tavalla. Käytämme myös evästeitä, jotta voimme tallentaa tilastotiheyden, jolla verkkosivustosi eri sivuilla on pääsy ja yleinen navigointi.

 

Jos haluat kuitenkin estää evästeiden käytön, voit selaimesi estää uusien evästeiden hyväksymisen ja tallentamisen. Voit silti käyttää verkkosivustoamme, jos teet tämän, mutta palvelun laajuudessa saattaa olla rajoituksia. Jos haluat selvittää, miten tämä toimii käytettävissasi selaimessa, käytä selaimesi ohjetoimintoa tai ota yhteyttä valmistajaan. Suosittelemme kuitenkin, että evästeet jätetään päälle, koska tämä on ainoa tapa, jolla voimme tarjota käyttäjällemme korkean tason, jota pyrimme aina saavuttamaan.

 

b) Facebook Pixel

Facebook Pixel päällä Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti, verkkosivuillamme. Se tarjoaa useita toimintoja, ja käytämme Custom Audiences -toimintoa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sinulla on Facebook-käyttäjätili, mainoksemme näkyvät Facebookissa kohdennetulla tavalla. Facebook Pixel luo suoran yhteyden verkkosivustollamme ja Facebook-palvelimille. Käyttötietosi lähetetään Facebookille analyysi- ja markkinointitarkoituksiin. Jos sinulla on Facebook-tili, nämä tiedot voidaan antaa sinulle. Seuranta tarkoittaa, että tietyissä tilanteissa Facebook-toimintaa voi seurata useilla verkkosivustoilla. Meillä ei ole mitään vaikutusta henkilötietojen käsittelyyn, sillä tämä on yksin vastuussa Facebookista. Lisätietoja Facebook-tietojen keräämisestä ja käytöstä Facebookin tietosuojatiedoissa on https: // www.facebook.com/policy.php. Jos haluat kieltäytyä antamasta suostumusta Facebookin Web-sivuston mukautettujen yleisöjen käyttämiseen, voit muuttaa Facebook-käyttäjätilisi asiaankuuluvia asetuksia osoitteessa:

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 

c) Google Analytiikka

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytiikka ja Googlen uudelleenmarkkinointiin liittyvää palvelua Google Inc. ("Google"). Googlen uudelleenmarkkinointipalvelun kautta käyttäjät, jotka ovat jo vierailleet verkkosivustoillamme ja verkkopalveluissamme ja näyttäneet kiinnostuneena tarjoamistamme, haastetaan uudelleen kohdistamalla mainontaa Google-kumppaniverkosto verkkosivustoilla. Mainos on päällystetty evästeiden avulla. Tekstitiedostoilla voidaan analysoida käyttäjän käyttäytymistä verkkosivuilla käymällä ja sitten kohdennettuja tuotesuosituksia ja tarjota kiinnostuksen mukaisia ​​mainoksia. Google Analytiikka käyttää myös evästeitä. Evästeestä, jonka tämä sivusto käyttää (mukaan lukien IP-osoite), tuottamat tiedot lähetetään yleensä Yhdysvaltojen Yhdysvalloissa sijaitsevalle Google-palvelimelle ja tallennetaan siellä. Tietenkin käytämme Google Analytiikka anonymizeIP-toiminnolla, joten IP-osoitteesi on täysin nimettömänä peittämällä.

Google käyttää tietoja arvioimaan verkkosivuston käyttöä verkkosivujen omistajan verkkosivustoaktiviteetteihin liittyvien raporttien tuottamiseksi, jotta tarjottaisiin lisäpalveluja, jotka liittyvät verkkosivuston käyttöön ja internetin käyttöön. Google voi myös siirtää nämä tiedot kolmansiin osapuoliin, mikäli sitä vaaditaan lain nojalla tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja Googlen puolesta. Kolmannen osapuolen tarjoajat, mukaan lukien Google, käyttävät evästeissä tallennettuja tietoja osana Google-uudelleenmarkkinointipalvelua mainosten näyttämiseen muilla verkkosivustoilla käyttäjän aiempien vierailujen perusteella. Google ei liitä IP-osoitettasi muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin missään olosuhteissa, vaikka se olisi peitossa.

 

Voit estää evästeiden asennuksen muuttamalla selaimen ohjelmiston asetuksia tai valitsemalla selaimen lisäosan (pääset osoitteeseen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?); Haluamme kuitenkin todeta, että jos teet tämän, et ehkä voi käyttää kaikkia tämän sivuston toimintoja täysimittaisesti. Käyttämällä tätä verkkosivustoa suostut siihen, että Googlella kerätyt tiedot kerätään sinulle edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainitulla tavalla.

 

     

PremiummContent All rights reserved

Terms & Conditions Contact US